TTR-FAP. Objawy tej nieodwracalnej,
postępującej choroby neurodegeneracyjnej
mogą być niejednoznaczne1-8.

Rozpoznanie TTR-FAP może być wyzwaniem,
gdyż jej objawy są zbliżone do objawów innych polineuropatii3-8.

TTR-FAP należy uwzględnić w diagnostyce różnicowej w przypadku występowania polineuropatii z objawami ze strony układu autonomicznego9.

*Lista nie obejmuje wszystkich objawów TTR-FAP. Objawy nie są
swoiste dla płci.